סיפור המסגרת


סיפור המסגרת
על רקע היסטורי

קשרי השידוכין בין המשפחות מפקיעין ומצפת - מתנהלים במכתבים, כנהוג בימים ההם. ואז? שניים טוענים 'אני החתן'. אחד מהם דובר אמת, אבל לצערו, איבד את מפתח הזהב העתיק שהוכיח זאת.